Obchodný dom, Bratislava 2011

autori: Daniel Priehoda, Juraj Sumbal,
Martin Štofira, Mária Vanková
spolupráca: Maroš Bátora